Biz Sizi Arayalım

0212 618 04 04 0212 618 04 06

Torba yasada sigorta sektörünü ilgilendiren maddeler neler?

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Medyada torba yasa olarak geçen 130 maddelik kanun tasarısının içinde sigortacıları da yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in 2018-2020 dönemini kapsayan orta vadeli programını (OVP) açıklamasının ardından torba yasa Meclis’e sunuldu. Yasa içerisinde kasko ve kefalet sigortaları ile sigorta şirketlerinin vergilendirilmesine ilişkin maddeler yer aldı. İlgili maddeler özetle şöyle: Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kamu ihalelerinde istekli ve yükleniciler, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini teminat mektubu olarak verebilecek. Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınacak. Kurumlar vergisi; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden yüzde 22 oranında alınacak.