Serbay Sigorta İstanbul - Gaziosmanpaşa Kurumsal Web Sayfası - Serbay Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar.
Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.
Özel Sağlık Sigortaları, yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra acil yardım, aile hekimliği, PSA ve Mamografi , ayakta tedavi, doğum,yeni doğan bebek bakımı ve check-up gibi sağlık hizmetlerini de sunar. Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım ?
Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması, Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi, Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi, Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması